Logo Ajuntament

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Concepte 004

 
Tots els camps són obligatoris, excepte si només vol calcular el total a pagar.
Si el municipi és Palma de Mallorca, per introduir el nom de carrer no fa falta escriure el nom complet. Basta introduir un troç d'aquest i pitjar la lupa.
Exemple: Si voleu cercar el carrer ABAD DE SANT FELIU, basta introduir FELIU i pitjar la lupa. Es mostraran tots els carrers de Palma de Mallorca que incorporen FELIU al seu nom.
En cas que el càlcul del valor del terreny sigui igual a zero (local en revisió cadastral), o que hagi introduit correctament les dades extretes de l'escriptura i persisteixi qualsevol error, haurà d'acudir personalment a la Secciò de Plusvàlua en aquest Ajuntament, 1er pis de l'edifici de Cort entrada per la Plaça Santa Eulàlia núm.9 per poder realitzar l'autoliquidació. Enllaç pàgina web de descàrrega del imprès presencial de l'autoliquidació de Plusvàlues.
AUTOLIQUIDACIÓ DE HERÈNCIA

Dades del terreny i de la transmissió

Data transmissió actual
Ajuda
Data transmissió anterior
Ajuda
Anys
 
Valor terreny
 

Determinació base imposable i càlcul quota tributària

Valor terreny tributable
 
Nombre anys
 
% Anual
 
Base imposable
 
Tipo
 
Quota líquida
 
Interès de demora
 
% Recàrrec
 
Recàrrec
 
Total a ingressar
 

Per fer una simulació tan sols s'han d'omplir la referència cadastral, participació, bonificació i les dades de transmissió

Dades personals

Transmissor

 
 

Si us plau, comproveu que el topònim sigui l'actual. En cas contrari, és susceptible de ser traduit i / o actualitzat.

 

Adquirent (subjecte passiu)

 
 

Si us plau, comproveu que el topònim sigui l'actual. En cas contrari, és susceptible de ser traduit i / o actualitzat.

 

Representant de l'adquirent

 
 

Si us plau, comproveu que el topònim sigui l'actual. En cas contrari, és susceptible de ser traduit i / o actualitzat.

 

Dades del notari i del document

 
 

Si us plau, comproveu que el topònim sigui l'actual. En cas contrari, és susceptible de ser traduit i / o actualitzat.

 
Títol escriptura
HERÈNCIA

Observacions

Ajuda
Només es guardaran 250 caràcters
Inici


WAI-AA WAG 1.0 PROORA10/05/2018

Secció de Plusvàlua del Ajuntament
Plaa Santa Eulàlia, 9-1er pis.
adreça electrònica: Secció de Plusvàlua
Tel. 971.22.59.00 , extensions 1083, 1047 i 1046